Deze folder geeft u informatie en zelfzorgtips over hartfalen. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Intensieve begeleiding en behandeling op de Hartfalenpoli

De Hartfalenpolikliniek begeleidt en behandelt patiënten met hartfalen intensief. Hierdoor hoeven zij minder vaak opgenomen te worden in het ziekenhuis. Patiënten met hartfalen worden naar de Hartfalenpoli verwezen door de cardioloog of verpleegkundig specialist Cardiologie, wanneer zij op een afspraak zijn geweest of in het ziekenhuis hebben gelegen.

De Hartfalenpoli wil het volgende:

 • Samen met u de kwaliteit van uw leven stabiliseren en verbeteren.
 • Een ziekenhuisopname voorkomen – daarom verbeteren we de medische en verpleegkundige behandeling samen met de cardioloog en de verpleegkundig specialist.
 • Uw zelfzorg en zelfmanagement ondersteunen – kunt u goed kunt omgaan met de symptomen, behandeling en leefregels die bij hartfalen zo belangrijk zijn.

Gang van zaken Hartfalenpoli

Na een bezoek aan of opname in het ziekenhuis krijgt u een afspraak mee voor de cardioloog en de Hartfalenpoli. Uw eerste bezoek aan de poli is ongeveer 2 weken nadat u bent thuisgekomen. Daarna heeft u om de 2-4 weken een controleafspraak. Na deze intensieve periode worden de afspraken om de 3 en 6 maanden afgewisseld met een bezoek aan de cardioloog. U kunt altijd tussendoor terecht bij de Hartfalenpoli. U kunt telefonisch of per e-mail contact opnemen of een bezoek te laten plannen.

Tijdens de eerste afspraak bespreken we:

 1. Wat is hartfalen is en wat is de oorzaak?
 2. Wat zijn de beste medicijnen voor u en hoe werken deze?
 3. Hoe worden de effecten van de behandeling gecontroleerd?
 4. Wat zijn de leefregels met hartfalen?
 5. Hoe werkt het met doorverwijzen naar de hartrevalidatie, diëtist en andere specialisten?

De hartfalenverpleegkundige informeert u over het bovenstaande. Deze verpleegkundige is verantwoordelijk voor uw begeleiding. De hartfalenverpleegkundige werkt nauw samen met de verpleegkundig specialisten en de cardiologen.

Tijdens de volgende afspraken bespreken we:

 1. De effecten van de behandeling en welke problemen u daarbij tegenkomt.
 2. De uitslagen van het lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek en hartfilmpje.
 3. Mogelijkheden om uw conditie stabiel te houden of te verbeteren.
 4. Zelfzorg- en zelfmanagementvaardigheden.

Duur eerste consult: 45 minuten.

Duur herhaalconsult: 20 minuten.

 

Symptomen hartfalen signaleren

Hartfalen kan goed onder controle worden gehouden met de juiste behandeling en aanpassingen van de leefstijl, zoals aanbevolen door uw arts of verpleegkundige. Toch is het belangrijk dat u uw symptomen goed in de gaten houdt, want hartfalen ontwikkelt zich meestal geleidelijk.

U kunt onderstaande folder gebruiken om meer te weten te komen over de symptomen die u in de gaten moet houden en wat u moet doen als deze verergeren.