Medicatie voor oncologie- en hematologiepatiënten nu ook thuis beschikbaar

Vanaf februari kunnen een aantal Adrz-patiënten chemo- en immunotherapie thuis ontvangen, waarvoor ze eerst naar het ziekenhuis moesten komen. Het gaat om de medicatie Azacitidine, Bortezomib en Trastuzumab. Adrz werkt hiervoor samen met Allerzorg-Care for Cancer. Voor de patiënt en zijn of haar naasten is dit een extra service, en voor Zeeland een stap in toekomstgerichte zorg.

Adrz - Toestemming delen medische gegevens

Gemiddeld komen er zeventig patiënten per jaar in aanmerking voor deze thuisbehandeling. Het betreft immunotherapie als onderdeel van borstkankerbehandeling en chemotherapie bij kwaadaardige beenmerg aandoeningen (MDS/CMML/AML) en Multipel myeloom. Deze patiënten moesten veelal speciaal voor hun behandeling naar het ziekenhuis. Dat verandert vanaf februari. Op maandag en donderdag gaan oncologieverpleegkundigen in de regio op pad. Deze zorg wordt geboden aan alle Zeeuwse patiënten boven de Westerschelde. Tholen en Zeeuws-Vlaanderen maken in eerste instantie geen deel uit van de pilot.

Met elkaar

De pilot met Allerzorg-Care for Cancer duurt een half jaar. We streven naar een succes dat we op de lange termijn kunnen uitbouwen. Het project geeft vorm aan de strategie Samen Zeeland. Een van de strategische doelen die daarin is geformuleerd, is de wens om zorg dicht bij de patiënt te leveren als dit kan. Het thuis toedienen van medicatie, in samenwerking met een partij als Allerzorg-Care for Cancer, is hiervan een mooi voorbeeld. Op deze manier bieden we patiënten en hun mantelzorgers meer flexibiliteit én zorgen we ervoor dat de zorg beschikbaar blijft binnen Zeeland.

Slechts één van velen

In februari starten we met het thuis toedienen van chemo- en immunotherapie voor hematologie- en oncologiepatiënten. Voor die tijd hebben we niet stil gezeten. In mei startte Adrz al, mede door de komst van COVID-19, met een prikpen voor astmatische, jonge patiënten. Deze patiëntengroep is voorzien van een prikpen die zij zelf kunnen toedienen, waarmee astma aanvallen voorkomen kunnen worden. Ongeveer 25 patiënten zijn hiermee gestart. Voor de toekomst bekijkt Adrz per specialisme welke medicatie ook in aanmerking komt voor thuistoediening.

Bekijk de folder ‘Thuistoediening Bortezomib, Azacitidine of Trastuzumab‘.