Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

In het kader van uw verdere behandeling besprak uw medisch specialist met u  de start van de behandeling met Bortezomib, Azacitidine of Trastuzumab. Wellicht is toen al ter sprake gekomen dat deze behandeling ook bij u thuis kan worden uitgevoerd. Naar aanleiding van het gesprek met uw arts (of verpleegkundige), ontvangt u deze patiënteninformatie.

Samenwerking met Allerzorg

Voor het uitvoeren van de behandeling bij u thuis werkt het oncologiecentrum van Adrz nauw samen met Allerzorg. Allerzorg is onder andere gespecialiseerd in ziekenhuis verplaatste (en specialistische) zorg; dit betekent dat zij veel ervaring hebben in het geven van medisch specialistische zorg en infuustherapieën. De oncologieverpleegkundigen van Allerzorg zijn specifiek getraind in het geven van gepaste begeleiding en ondersteuning in thuissituaties onder de naam Care for Cancer. De oncologieverpleegkundigen werken volgens een protocol dat is afgestemd en goedgekeurd door de behandelaren van Adrz.

Behandeling bij u thuis

Een team verpleegkundigen verzorgen de toediening van de injecties en kortlopende infusen in de thuissituatie. De toediening gebeurt in nauwe samenwerking met uw arts. De verpleegkundigen hebben toegang tot uw medisch dossier in Adrz. Zij zijn ervoor verantwoordelijk dat zij alles wat betrekking heeft op uw behandeling thuis, in het dossier wordt genoteerd. Niet alle behandelingen zijn geschikt om thuis uit te voeren, de medisch specialist geeft het aan als u in aanmerking komt voor een thuisbehandeling. Behandelingen blijven mogelijk in het ziekenhuis, ook als u al een aantal behandelingen thuis heeft gehad.