Nieuw! Luister nu aflevering 4: Zorg voor kanker van onze podcastserie Zorgopname!

Deze folder geeft u informatie over een abcesdrainage op de afdeling Radiologie. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Uitleg abcesdrainage

Bij een abcesdrainage wordt een drain (slangetje) in een abces ingebracht. Dit om het abcesvocht uit het lichaam te verwijderen en eventueel de abcesholte te spoelen. Voor de exacte plaatsbepaling van het abces maakt de radioloog gebruik van echografie (eventueel in combinatie met röntgendoorlichting) of een CT-scan.

Van tevoren melden

Het is belangrijk dat u ruim voordat het onderzoek plaatsvindt contact opneemt met uw behandeld arts en de afdeling Radiologie als u:

  • een antistollingsmiddel (bloedverdunner) gebruikt
  • een ziekte heeft waarbij de stolling van uw bloed gestoord is
  • (mogelijk )zwanger bent
  • last heeft van allergieën