Op de afdeling Radiologie wordt met behulp van diverse (beeldvormende) technieken onderzoek gedaan om een eventuele ziekte bij een patiënt vast te stellen. Er worden drie technieken gebruikt: röntgenonderzoek (ook CT-scan), echo-onderzoek en MRI onderzoek