Bij een echo worden met behulp van geluidsgolven organen of weefsels zichtbaar gemaakt op een beeldscherm. De beelden worden verkregen door met een taster (transducer) over de huid te bewegen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een radioloog geassisteerd door een echoassistent of een radiodiagnostisch laborant. Het echografieonderzoek is niet pijnlijk en is onschadelijk.

Doel van het onderzoek

Het onderzoek is bedoeld om door middel van geluidsgolven de organen en/of weefsels in beeld te brengen.

Het echo-onderzoek

Voorbereiding

Voor het echografische onderzoeken hoeft u thuis geen voorbereidingen te treffen.

Kleding

Voor de meeste onderzoeken is het nodig dat u zich gedeeltelijk ontkleedt. Laat sieraden en waardevolle spullen thuis.

Medicijngebruik

Medicijnen die u gebruikt kunt u normaal innemen, tenzij bij de afspraak met u is afgesproken dat u hiermee moet stoppen.

Begeleiding

We begrijpen dat uw eventuele begeleider een grote steun voor u is tijdens uw ziekenhuisbezoek. Aan hen wordt gevraagd tijdens het onderzoek te wachten in de wachtkamer. Bij kinderen en  hulpbehoevenden mag er eventueel een begeleider mee naar binnen.

Verloop van het onderzoek

De echoassistent haalt u op uit de wachtkamer en vertelt u welke kledingstukken u mag aanhouden. Nadat u op de onderzoekstafel heeft plaatsgenomen brengt de radioloog gel aan op de te onderzoeken plaats, dit is nodig voor een goed contact tussen de huid en de transducer. Vervolgens beweegt de radioloog de transducer over de aangebrachte gel en bekijkt via een monitor de verkregen beelden. Deze beelden worden digitaal vastgelegd. Soms krijgt u instructies voor uw ademhaling om bepaalde organen beter in beeld te brengen. De meeste echografieonderzoeken duren tien tot vijftien minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek mag u uw dagelijkse bezigheden normaal voortzetten. Na het onderzoek mag u weer
normaal eten en drinken.

Uitslag van het onderzoek

De radioloog maakt een verslag van het onderzoek en stuurt dit door naar de behandeld arts.
De behandelend arts bespreekt met u de u itslag van het onderzoek.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie.

Klik hier als u deze informatie wilt afdrukken of opslaan