Adjuvante behandeling

Adjuvante behandeling betekent dat de preventieve chemo-, chemo-immuno-, of antihormonale therapie gegeven wordt na de operatie aan de borst. Dit met als doel om de kans op terugkeer van ziekte zo klein mogelijk te maken, door de mogelijk microscopisch kleine tumorcellen die zijn achtergebleven te vernietigen. Of u in aanmerking komt voor preventieve behandeling en welke preventieve behandeling voor u van toepassing is, bekijken wij aan de hand van de tumorkenmerken, leeftijd en conditie. Dit zal met u tijdens het polikliniek bezoek besproken worden.

Neoadjuvante behandeling

Neoadjuvante behandeling betekent dat de preventieve chemo-, chemo-immuno-, of antihormonale therapie gegeven wordt voorafgaand aan de operatie aan de borst. Dit met als doel de tumor te verkleinen en zo mogelijk in aanmerking te komen voor een borstbesparende operatie en de kans op terugkeer van ziekte zo klein mogelijk te maken. Er wordt naar gestreefd om, indien vooraf al duidelijk is dat iemand voor preventieve behandeling in aanmerking komt, de behandeling met  chemo(immuno)therapie voor de operatie te geven. Zo kunnen we de effectiviteit van de therapie goed monitoren. Of u in aanmerking komt voor neoadjuvante behandeling bekijken wij aan de hand van de tumorkenmerken en zal met u tijdens het polikliniek bezoek besproken worden.