Deze folder geeft u informatie over antegrade pyelografie. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Onderzoek nier en urineleider

Een antegrade pyelografie is een onderzoek van de nier en de urineleider waarbij gebruik wordt gemaakt van jodiumhoudend contrastmiddel. Het contrastmiddel wordt ingespoten via de nefrostomiekatheter die al eerder in uw nier is geplaatst.

Van tevoren melden

Het is belangrijk dat u ruim voordat het onderzoek plaatsvindt contact opneemt met uw behandeld arts en de afdeling Radiologie als u:

  • zwanger bent of denkt dat te zijn – het onderzoek wordt alleen uitgevoerd als het strikt noodzakelijk is
  • een tillift nodig heeft – we kunnen dan extra tijd inplannen
  • een allergie heeft voor jodium