Deze folder geeft u informatie over een beenmergpunctie. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk
de situatie anders kan zijn dan beschreven.