Deze folder geeft u informatie over onderzoek naar bloed in de ontlasting. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Uw arts heeft voor u een onderzoek aangevraagd waarmee kan worden aangetoond of er bloed in uw ontlasting zit. Voor het onderzoek moet u zelf thuis uw ontlasting opvangen. Hieronder volgt een instructie voor het verzamelen van de ontlasting. Deze instructie helpt u om de ontlasting zorgvuldig te verzamelen. Het is belangrijk dat u de instructies nauwkeurig leest en de aanwijzingen stipt opvolgt. Dit is nodig om een optimaal laboratoriumonderzoek te kunnen uitvoeren.