Gefeliciteerd met je zwangerschap! Deze folder geeft je informatie over borstvoeding. Het is goed je te realiseren dat voor jou persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Nu de tijd verstrijkt, moet je van alles gaan regelen en beslissen. Van het inschrijven bij een kraamcentrum en het inrichten van de babykamer tot het bedenken van een naam voor de baby. Ook moet je bedenken hoe je je baby gaat voeden.

Begeleiding bij borstvoeding

Op de Kraamafdeling en in de thuissituatie wordt de begeleiding bij borstvoeding uitgevoerd volgens het regionaal borstvoedingsprotocol, resultaat van het Regionale Samenwerkingsverband Borstvoeding, en de vijf standaarden:

  1. Organisaties voor moeder- en kindzorg hebben beleid vastgelegd waarmee elk kind een optimale start kan maken. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar voeding in de eerste twee levensjaren.
  2. Alle moeders krijgen hun baby direct na de geboorte in huidcontact bij zich. Het huidcontact duurt minimaal een uur.
  3. Ouders krijgen – ongeacht de voedingskeuze – uitleg over voeden op verzoek en de normale groei en ontwikkeling van hun kind.
  4. Vrouwen kunnen geïnformeerde beslissingen nemen met betrekking tot voeding.
  5. Ouders worden gesteund in het ontwikkelen van een hechte band met hun kind en het nemen van geïnformeerde beslissingen over de verzorging en behandeling van hun kind.

Achter de vijf standaarden zitten drie principes:

  • Elk kind heeft recht op een optimale start in het leven.
  • Ouders worden met respect behandeld met inachtneming van hun culturele achtergrond en ondersteund in hun eigen keuzes op grond van objectieve informatie, zodat zij hun kinderen optimaal kunnen voeden in de eerste levensjaren.
  • Goede voedingsgewoontes en in het bijzonder het geven en krijgen van borstvoeding zorgen voor optimale van moeder en kind.