Deze folder geeft u informatie over Calprotectine fecesonderzoek. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Uw arts heeft u gevraagd ontlasting in te leveren voor onderzoek. Hiertoe heeft u een speciaal buisje gekregen. Deze folder bespreekt hoe het verzamelen dient te gebeuren zodat het laboratorium tot een juist resultaat kan komen.

Tips voor een goede test

  • Er is maar een klein beetje ontlasting per buisje nodig. Overvulling van het buisje kan tot onjuiste resultaten leiden.
  • Open de ontlastingstest alleen door aan het gele dopje te draaien. De andere zijde is bestemd voor het laboratorium.