Palliatieve zorg richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van uw leven en dat van uw naasten wanneer u te maken heeft met een ongeneeslijke ziekte. Uw klachten kunnen zowel van lichamelijke, psychische als spirituele aard zijn. Door deze klachten in een vroeg stadium zorgvuldig te bespreken kan dit uw lijden voorkomen of verlichten.

Voor wie:

De poli biedt steun aan patiënten en naasten die te maken hebben met een ongeneselijke ziekte. Het gaat vaak gepaard
met lichamelijke, psychische en/of sociale klachten en beperkingen. U kunt last hebben van klachten zoals:

  • pijn
  • vermoeidheid
  • misselijkheid
  • benauwdheid
  • psychische klachten zoals angst of somberheid

Misschien heeft u vragen over de toekomst. Bijvoorbeeld over de thuiszorg, vragen over beslissingen rond het levenseinde en/of vragen van spirituele aard. Tijdens een polibezoek kunt u, met de casemanager palliatieve zorg, uw klachten en wensen bespreken.