Deze folder geeft u algemene informatie over het verzamelen van speeksel voor het meten van cortisol. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen. Indien voor u van toepassing zullen aanvullingen en/of wijzigingen op deze algemene informatie altijd door uw behandelend arts aan u worden meegedeeld. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Uw behandeld arts heeft een cortisolonderzoek voor u aangevraagd.

Doel van dit onderzoek

Doel van dit onderzoek is het meten van het hormoon Cortisol dat in de bijnier wordt gemaakt. Door het meten van cortisol in speeksel kan worden vastgesteld of de bijnier te veel cortisol maakt. Hiervoor dient rond middernacht een beetje speeksel te worden verzameld omdat op dat tijdstip zeer weinig cortisol in het speeksel hoort te zitten.