Deze folder geeft u informatie over dementie en het rijbewijs. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan beschreven.

Als bij u dementie (bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer) is geconstateerd, dan kan dit gevolgen hebben voor uw rijgeschiktheid. Bijvoorbeeld omdat het moeilijker wordt om overzicht te houden bij druk verkeer of omdat u zich minder goed kunt oriënteren. Volgens de geldende eisen aan de rijgeschiktheid bent u alleen geschikt als u de rijtest van het CBR met goed gevolg hebt afgelegd. Wij adviseren u daarom dringend een beoordeling bij het CBR aan te vragen.