Deze folder geeft u informatie over een botdichtheidsmeting (DEXA-scan). Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Doel DEXA-scan

DEXA staat voor ‘Dual Energy X-ray-Absorptiometry’. Met behulp van dit onderzoek kan de hoeveelheid kalk (de dichtheid) in het bot bepaald worden. Dit is van belang om eventuele botontkalking (osteoporose) op te sporen.

Van tevoren melden?

Het is belangrijk dat u ruim voordat het onderzoek plaatsvindt contact opneemt met uw behandeld arts en de afdeling Radiologie als u:

  • geen tien minuten stil kunt liggen op uw rug.
  • een week voorafgaand aan de botdichtheidsmeting een ander röntgen)onderzoek heeft ondergaan waarbij contrastmiddel is gebruikt, bijvoorbeeld een maag- of darmonderzoek of een CT-scan van de buik.
  • een tillift nodig heeft om uit de rolstoel te komen.
  • zwanger bent of denkt dat te zijn; het onderzoek wordt dan alleen uitgevoerd als het strikt noodzakelijk is.