Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Deze folder geeft u informatie over elektroconvulsietherapie. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u anders kan zijn dan beschreven.

Doel behandeling

Elektroconvulsietherapie (ECT) is voortgekomen uit wat vroeger elektroshocktherapie werd genoemd. Bekend is dat depressieve patiënten die een kunstmatige epileptische aanval (insult) krijgen, gelijktijdig kunnen herstellen van hun depressie. Het opwekken van een insult gaat met behulp van een zwakke elektrische stroomprikkel die via de rechterkant van het brein (unilateraal) of beiderzijds (bilateraal) aan het brein kan worden toegediend. Eenzijdige behandeling heeft minder bijwerkingen op het geheugen, maar is ook minder werkzaam dan het stimuleren van beide zijden van de hersenen.

Insult nauwelijks waarneembaar

Het opwekken van een insult gebeurt in de huidige tijd vanzelfsprekend op een andere manier dan vroeger en is niet meer te vergelijken met de voormalige shocktherapie. Tegenwoordig wordt de patiënt voor de behandeling onder algehele narcose gebracht en krijgt hij/zij middelen toegediend die de spieren slap maken. Hierdoor blijft de patiënt rustig op het bed liggen en is het kunstmatig opgewekte insult nauwelijks waarneembaar. Dit alles gebeurt onder voortdurende controle van harten hersenactiviteit.

Herstel

Hoe groot de kans op herstel of verbetering van de depressie is, is afhankelijk van een aantal factoren. Van invloed zijn bijvoorbeeld de ziekteduur, wel of niet een eerdere behandeling met medicijnen en het soort psychiatrische aandoening. Uw psychiater stelt het einde van uw behandeling vast.