Nieuw! Luister nu aflevering 4: Zorg voor kanker van onze podcastserie Zorgopname!

Wanneer u in aanmerking komt voor een gewrichtsvervangende operatie aan uw knie of heup kan deze behandeling eventueel plaatsvinden in het zogenaamde Fast track programma. Fast track is het concept om de kwaliteit van de zorgverlening in de gewrichtsvervangende chirurgie te verbeteren. De orthopedisch chirurg beslist samen met u of u hiervoor in aanmerking komt. Dit betekent dat de patiënten in principe na 2 dagen (1 nacht) al met ontslag gaan.

Voorafgaand aan de ingreep wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van een voorlichtingsbijeenkomst hierover. Deze vinden wekelijks plaats. U krijgt dan informatie over de voorbereiding, de operatie en de revalidatie daarna. Dit programma is alleen mogelijk op onze locatie Vlissingen.