Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Bent u diabetes type 1 of 2 patiënt, heeft u een intensief insulineschema en moet u tenminste vier keer per dag vingerprikken? Dan hebben we wellicht goed nieuws voor u!

Het Zorginstituut heeft namelijk vastgesteld dat Flash Glucose Monitoring (FGM), een hulpmiddel voor het meten van glucosewaarden in het bloed, vergoed moet worden uit het basispakket voor mensen met diabetes type 1 en 2 met een intensief insulineschema, die nu tenminste vier keer per dag vingerprikken. De vergoeding van de FGM voor deze groep patiënten gaat in op 10 december 2019.

Met een FGM meet je de glucose via een sensor op je bovenarm. De actuele glucosewaarde zie je door te de sensor te scannen met een speciale reader of met een applicatie.

Wanneer u diabetes heeft met een intensief insulineschema (zowel diabetes type 1 als type 2) is het belangrijk om uw glucosewaarden vaak te meten en onder controle te houden. U moet hiervoor minimaal vier keer dag bloed afnemen via een vingerprik om de waardes te kunnen meten. FGM maakt het mogelijk uw glucosewaarden goed te monitoren, zonder dat u zich daarvoor in de vinger hoeft te prikken. De zelfcontrole van glucosewaarden is een cruciaal onderdeel van een goede behandeling met insuline.

Kenmerken

Kenmerken van de FGM zijn:

 • Het inbrengen is eenvoudig
 • Er zijn geen kalibraties nodig
 • De sensor kan 14 dagen blijven zitten

Vergoeding

U komt in aanmerking voor de FGM als u:

 • patiënt bent met diabetes type 1: kinderen en volwassenen (al dan niet zwanger)
 • patiënt bent met diabetes type 2 en een intensief insulineschema heeft (dit betreffen niet alle type 2 patiënten)
 • zwanger bent met bestaande diabetes type 2 (ongeacht uw insulinegebruik)
 • vrouw bent met bestaande diabetes type 2 en een zwangerschapswens heeft (ongeacht uw insulinegebruik)

Bovenstaande groepen kunnen onder voorbehoud gebruik maken van de FGM. Er vindt altijd eerst overleg plaats met uw behandelaar. Meer informatie leest u op de website van het Zorginstituut.

Beperkingen voor gebruik van de FGM

 • De inzet van de FGM in combinatie met een aantal types insulinepomp kent beperkingen qua vergoeding. Dat is bijvoorbeeld zo bij de Minimed 670G, die met een CGM moet werken.
 • Jaarlijks wordt met uw team besproken of FGM nog de juiste behandeling is.
 • Er moet sprake zijn van intensieve insulinetherapie, waarbij u minstens 4 keer per dag in uw vinger prikt voor een glucosemeting.
 • Bij hypo-unawareness wordt met uw behandelaar bekeken of de FGM een mogelijkheid is.

Als u bij Adrz onder behandeling bent, aan de criteria voldoet en belangstelling hebt voor dit hulpmiddel, lees dan verder.

E-learning

De leverancier van de FreeStyle Libre, Abbott, heeft een aantal instructievideo’s uitgebracht over het gebruik van de reader en het meetsysteem. Bijvoorbeeld over het aanbrengen en vervangen van de sensor. Klik hier om de instructievideo’s te bekijken.

Belangstelling?

Wat moet u doen om in aanmerking te komen voor de Freestyle Libre? Er zijn drie stappen bij belangstelling voor dit hulpmiddel FGM (FreeStyle Libre):

Stap 1

We willen dat u het bovengenoemde instructiefilmpje bekijkt. Zo krijgt u een goed beeld van wat de FGM is, kan doen en kan betekenen voor uw diabetesregeling.

Als u voor vergoeding in aanmerking komt én nog steeds interesse heeft in de FGM, stuurt u uw eigen diabetesverpleegkundige een e-mail. Vermeldt in deze e-mail uw naam, geboortedatum en geef aan dat u interesse heeft in de FGM.

Stap 2

Binnen het diabetesteam wordt beoordeeld of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor vergoeding van de FGM aan de hand van de gestelde vergoedingscriteria.

Stap 3

U krijgt bericht van uw diabetesverpleegkundige over de voortgang van uw aanvraag en op welke wijze u geschoold gaat worden over het gebruik van de FGM.

Wanneer alle stappen doorlopen zijn en u groen licht heeft verkregen, zal uw diabetesverpleegkundige de FGM voor u aanvragen.