Nieuw! Luister nu aflevering 4: Zorg voor kanker van onze podcastserie Zorgopname!

Diabetes wordt ook wel suikerziekte genoemd. Op de Diabetespoli van Adrz worden patiënten met diverse typen diabetes behandeld waaronder type 1 diabetes, type 2 diabetes en zwangerschapsdiabetes.

Ieder kwartaal policontrole

Patiënten worden behandeld volgens de landelijke richtlijnen. Dit betekent dat ieder kwartaal in samenspraak met de patiënt, een policontrole bij de internist of diabetesverpleegkundige plaatsvindt.

Voorbereiding bezoek diabetesverpleegkundige

Heeft u specifieke vragen of loopt u tegen bepaalde zaken aan? Soms is het prettig om deze onderwerpen op te schrijven zodat u tijdens het gesprek geen onderwerpen vergeet te bespreken. Wat brengt u mee naar uw afspraak: recente bloedglucosewaarden; actuele medicijnlijst (op te vragen bij uw apotheek, benoem ook medicijnen die u niet op recept heb verkregen) en, indien in uw bezit: Insulinepennen, Bloedglucosemeter, Insulinepomp en Glucosesensor.

Controle-afspraken diabetespatiënten

De volgende controles zijn voor u als diabetespatiënt van belang:

Oogarts

U maakt zelf jaarlijks een afspraak voor de oogcontrole bij de oogarts via 088 125 00 00.

Pedicure/podotherapeut

De kosten van de pedicure en podotherapeut worden niet meer standaard vergoed door de zorgverzekeraar. De diabetesverpleegkundige controleert minimaal eenmaal per jaar uw voeten. Zo nodig wordt u doorverwezen naar de podotherapeut.

Laboratoriumonderzoek

De formulieren voor het laboratoriumonderzoek (bloed/urine) worden niet meer per post toegestuurd. U krijgt deze mee na het bezoek aan uw arts of diabetesverpleegkundige.

Controles

U krijgt eenmaal per jaar een jaarcontrole bij uw internist, in principe in uw geboortemaand en driemaal per jaar een kwartaalcontrole bij de diabetesverpleegkundige. Bij sommige patiënten zal er, i.v.m. andere aandoeningen dan diabetes, tweemaal per jaar controle door de internist plaatsvinden (de afspraak bij de diabetesverpleegkundige vervalt dan). De afspraken voor de jaarcontrole bij de internist kunt u zelf drie maanden van tevoren maken of krijgt u per post toegestuurd, de vervolgafspraak bij de diabetesverpleegkundige wordt aan het eind van het consult met u gemaakt. Telefoonnummer poli Interne Geneeskunde (alle locaties): 088 125 00 00.

Het diabetesteam staat voor een flexibele en individuele benadering van u als mens met diabetes. Indien het nodig is dan kunnen extra controles worden ingepland. Bij vragen kunt u contact opnemen met uw diabetesverpleegkundige.

Telefonisch spreekuur

Alle locaties van de diabetespoli zijn elke werkdag bereikbaar tussen 9.00 uur en 10.00 uur via telefoonnummer 088 125 46 95. Wanneer uw vraag niet dringend is, dan kunt u de diabetespoli ook bereiken via diabetespoli@adrz.nl (onder vermelding van uw naam, geboortedatum en duidelijke vraagstelling).

Spoed

Indien u een dringende hulpvraag heeft dan kunt u de Diabetespoli bereiken tussen 8.30 uur en 17:00 uur via 088 125 00 00. Buiten de openingstijden van de Diabetespoli kunt u de Huisartsenpost bellen. Heeft u een insulinepomp, dan kunt u de Diabetesverpleegkundige of dienstdoend internist bij 24 uur per dag, 7 dagen per week bereiken via 088 125 00 00.

V&VN Diabeteszorg-Kwaliteitsregister

Alle diabetesverpleegkundigen van de diabetespoli van Adrz staan ingeschreven in het V&VN Diabeteszorg-Kwaliteitsregister. Dit is een kwaliteitsinstrument waarmee diabetesverpleegkundigen gewaardeerd en erkend worden in hun functie in de diabeteszorg. Deze registratie wordt beschouwd als de basisgarantie voor de deskundigheid en de kwaliteit van de ingeschreven verpleegkundigen. Het is één van de middelen die de kwaliteit van zorg die diabeteszorgverleners leveren, op niveau brengt en houdt. De diabetesverpleegkundigen dienen aan diverse registratiecriteria te blijven voldoen om hun registratie te mogen behouden. Zij volgen hiervoor onder andere met regelmaat scholingen.

Diabetescafé

Diabetescafé Zeeland is een laagdrempelig trefpunt waar informatie en ervaringen met betrekking tot diabetes kunnen worden uitgewisseld. Voor meer informatie over de diabetescafés kunt u de Facebookpagina van het Diabetescafé raadplegen.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Hoe en wanneer kan ik de Diabetespoli bereiken?

U kunt de Diabetespoli bereiken via het telefonisch spreekuur van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur op telefoonnummer 088 125 46 95. U krijgt dan een diabetesverpleegkundige aan de lijn. U kunt onder vermelding van uw naam, geboortedatum ook altijd mailen naar diabetespoli@adrz.nl.

Wanneer kan ik de Diabetespoli bereiken?

U kunt de Diabetespoli telefonisch bereiken elke werkdag tussen 9.00 en 10.00 uur (telefoonnummer 088 125 46 95).

U kunt onder vermelding van uw naam, geboortedatum ook altijd mailen naar diabetespoli@adrz.nl.

Welke gegevens moet ik vermelden in een e-mail?

Als u een e-mail naar de Diabetespoli verstuurt, vragen wij u om het volgende te vermelden:

 • Uw naam
 • Uw geboortedatum
 • Uw vraag

E-mails zonder persoonsgegevens kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Wanneer wordt mijn e-mail beantwoord?

Wij streven ernaar om uw e-mail binnen één week te beantwoorden. Wanneer uw vraag niet kan wachten adviseren wij u telefonisch contact op te nemen via het telefonisch spreekuur 088 125 46 95.

Wat moet ik doen in geval van nood?

Levensbedreigende situatie

Bij een levensbedreigende situatie belt u 112.

Dringende hulpvraag

Bij een dringende hulpvraag die niet levensbedreigend is, kunt u ons bellen tijdens het hierboven genoemde telefonisch spreekuur.

Technisch probleem insulinepomp

Bij een technisch probleem met uw insulinepomp neemt u contact op met uw leverancier.

Defecte sensor

Bij problemen met uw sensor of een defecte sensor neemt u contact op de leverancier. In de tussentijd controleert u uw bloedglucosewaarden met een vingerprik. Indien u gebruik maakt van een Free Style Libre Sensor kunt u de reader gebruiken als glucosemeter met de bijgeleverde test strips.

Hoge bloedglucosewaarden

Heeft u diabetes type 1, een insulinepomp en hoge bloedglucosewaarden ondanks een correctie? Plaats dan eerst een nieuwe infusie set en vervang het insulinereservoir in de pomp. Helpt dit niet, dan neemt u contact met ons op via 088 125 00 00. U wordt dan doorverbonden met de Diabetespoli of – buiten kantoortijden – met de dienstdoende internist. Als u gaat braken, moet u direct contact opnemen met de Diabetespoli via het algemene telefoonnummer van Adrz: 088 125 00 00.

Wat moet ik doen bij een hypo?

Bij een hypoglykemie of hypo is de gemeten bloedsuikerwaarde lager dan 4,0 mmol/l. Het is belangrijk de hypo snel en op de goede manier op te vangen. Hoe langer de hypo duurt, hoe groter de kans dat er snel weer een nieuwe hypo ontstaat. Is de gemeten bloedsuikerwaarde 4,0 mmol/l of lager, doe dan het volgende:

 1. Neem 5-6 tabletten dextro energy, of 1 glas limonadesiroop (30 ml siroop, de rest water) of een zakje hypofit. Eet de eerste 15 minuten tijdens de hypo-opvang niets; eten vertraagt de opname van de dextro.
 2. Ga even rustig zitten.
 3. Meet na 20 minuten opnieuw de bloedsuikerwaarde. Is deze nog steeds lager dan 4,0 mmol/l? Dan herhaalt u punt 1.
 4. Als de eerstvolgende maaltijd langer dan een uur op zich laat wachten, is het raadzaam om extra langzaam werkende koolhydraten te nemen bijvoorbeeld een boterham of een plakje ontbijtkoek.

Hoe bereid ik me voor op een afspraak bij de diabetesverpleegkundige?

U kunt zich voorbereiden op uw afspraak bij de diabetesverpleegkundige door:

 • Vragen die u heeft op te schrijven.
 • Indien mogelijk een aantal bloedglucose dag curven te maken en deze mee te nemen.
 • Indien van toepassing uw insulinepompgegevens voor de afspraak uit te lezen.
 • Indien van toepassing de gegevens van uw sensor mee te nemen of uw reader of de sensor of reader te koppelen, zodat deze samen met u tijdens uw bezoek kunnen worden ingezien.
 • Indien van toepassing uw bloedglucosemeter en insulinepen mee te nemen naar uw afspraak.

Waar kan ik een nieuwe bloedglucosemeter of insulinepen bestellen?

U kunt bij uw groothandel een nieuwe bloedglucosemeter en- of insulinepen bestellen wanneer deze defect is. Indien u door omstandigheden geen insuline tot uw beschikking heeft of een defecte insulinepen, ga dan naar de dichtstbijzijnde apotheek.

Hoe verzet ik mijn afspraak bij de diabetesverpleegkundige?

U kunt uw afspraak bij de diabetesverpleegkundige verplaatsen via de Afspraakcentrale van Adrz. Wanneer u onverwachts niet naar het ziekenhuis kunt komen, kunt u ook via de Afspraakcentrale uw afspraak annuleren of er een telefonische afspraak van maken.

De Afspraakcentrale is bereikbaar via telefoonnummer 088 125 00 00.

Wat moet ik doen als ik niet meer weet wanneer mijn afspraak is?

Via patiënten portaal Mijn Adrz kunt u al uw afspraken inzien. Het patiënten portaal is te bezoeken via Mijn.adrz.nl. U
kunt ook contact opnemen met de Afspraakcentrale: 088 125 00 00.

Hoe kan ik mijn laboratoriumuitslagen inzien?

U kunt uw laboratoriumuitslagen inzien via Mijn Adrz. U kunt uw uitslagen een week na uw bloedafname inzien.

Waar kan ik een nieuw laboratoriumformulier halen?

Als u uw laboratoriumformulier kwijt bent, kunt u een nieuw formulier halen op de polikliniek Interne Geneeskunde. Dit kan op de dag dat u bloed wilt laten afnemen.

Mijn machtiging voor mijn hulpmiddelen is niet toereikend, wat nu?

Als u meer hulpmiddelen (test strips, lancetten, etc.) nodig heeft dan waar u recht op heeft, dan kan uw groothandel u vragen om contact op te nemen met uw diabetesverpleegkundige om dit te bespreken. Uw diabetesverpleegkundige beoordeelt of het verhogen van uw machtiging noodzakelijk is en past in dat geval uw machtiging aan.