Diabetes wordt ook wel suikerziekte genoemd. Op de Diabetespoli van Adrz worden patiënten met diverse typen diabetes behandeld waaronder type 1 diabetes, type 2 diabetes en zwangerschapsdiabetes.

Ieder kwartaal policontrole

Patiënten worden behandeld volgens de landelijke richtlijnen. Dit betekent dat ieder kwartaal in samenspraak met de patiënt, een policontrole bij de internist of diabetesverpleegkundige plaatsvindt.

Voorbereiding bezoek diabetesverpleegkundige

Heeft u specifieke vragen of loopt u tegen bepaalde zaken aan? Soms is het prettig om deze onderwerpen op te schrijven zodat u tijdens het gesprek geen onderwerpen vergeet te bespreken. Wat brengt u mee naar uw afspraak: recente bloedglucosewaarden; actuele medicijnlijst (op te vragen bij uw apotheek, benoem ook medicijnen die u niet op recept heb verkregen) en, indien in uw bezit: Insulinepennen, Bloedglucosemeter, Insulinepomp en Glucosesensor.

Controle-afspraken diabetespatiënten

De volgende controles zijn voor u als diabetespatiënt van belang:

Oogarts

U maakt zelf jaarlijks een afspraak voor de oogcontrole bij de oogarts via de volgende telefoonnummers:

  • Vlissingen: 0118 672 779
  • Goes/Zierikzee: 0111 418 750

Pedicure/podotherapeut

De kosten van de pedicure en podotherapeut worden niet meer standaard vergoed door de zorgverzekeraar. De diabetesverpleegkundige controleert minimaal eenmaal per jaar uw voeten. Zo nodig wordt u doorverwezen naar de podotherapeut.

Laboratoriumonderzoek

De formulieren voor het laboratoriumonderzoek (bloed/urine) worden niet meer per post toegestuurd. U krijgt deze mee na het bezoek aan uw arts of diabetesverpleegkundige.

Controles

U krijgt eenmaal per jaar een jaarcontrole bij uw internist, in principe in uw geboortemaand en driemaal per jaar een kwartaalcontrole bij de diabetesverpleegkundige. Bij sommige patiënten zal er, i.v.m. andere aandoeningen dan diabetes, tweemaal per jaar controle door de internist plaatsvinden (de afspraak bij de diabetesverpleegkundige vervalt dan). De afspraken voor de jaarcontrole bij de internist kunt u zelf drie maanden van tevoren maken of krijgt u per post toegestuurd, de vervolgafspraak bij de diabetesverpleegkundige wordt aan het eind van het consult met u gemaakt. Telefoonnummer poli interne geneeskunde (alle locaties): 0113 234 495.

Het diabetesteam staat voor een flexibele en individuele benadering van u als mens met diabetes. Indien het nodig is dan kunnen extra controles worden ingepland. Bij vragen kunt u contact opnemen met uw diabetesverpleegkundige.

Telefonisch spreekuur

Alle locaties van de diabetespoli zijn bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 9.00 uur en 10.30 uur via telefoonnummer 0113 234 695. Wanneer uw vraag niet dringend is, dan kunt u de diabetespoli ook bereiken via diabetespoli@adrz.nl.

Spoed

Indien u een dringende hulpvraag heeft, kunt u ons buiten het telefonisch spreekuur om bereiken via het algemeen telefoonnummer van Adrz: 088 125 00 00.

V&VN Diabeteszorg-Kwaliteitsregister

Alle diabetesverpleegkundigen van de diabetespoli van Adrz staan ingeschreven in het V&VN Diabeteszorg-Kwaliteitsregister. Dit is een kwaliteitsinstrument waarmee diabetesverpleegkundigen gewaardeerd en erkend worden in hun functie in de diabeteszorg. Deze registratie wordt beschouwd als de basisgarantie voor de deskundigheid en de kwaliteit van de ingeschreven verpleegkundigen. Het is één van de middelen die de kwaliteit van zorg die diabeteszorgverleners leveren, op niveau brengt en houdt. De diabetesverpleegkundigen dienen aan diverse registratiecriteria te blijven voldoen om hun registratie te mogen behouden. Zij volgen hiervoor onder andere met regelmaat scholingen.

Diabetescafé

Alle mensen met belangstelling voor diabetes zijn van harte welkom op het Diabetescafé! Voor meer informatie kunt u de Facebookpagina van het Diabetescafé raadplegen.

Meer informatie

Onderzoeken & behandelingen
Toon alle