Deze folder geeft u informatie over een ganglionbehandeling. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Algemene informatie

Een ganglion is een zenuwknoop waarin een heleboel zenuwbanen samenkomen die belangrijk zijn voor pijn in een bepaald gebied van het lichaam. Een daarvan is het ganglion stellatum, dit is belangrijk voor de behandelingen van vormen van pijn aan bijvoorbeeld nek, schouder, kaak en arm. Door blokkades van dit ganglion kan de pijn verminderen. Het ganglion stellatum ligt in de hals, laag naast de zevende nekwervel, en kan met een naald makkelijk bereikt worden. Het doel van een ganglionbehandeling is uw pijnklachten te verminderen.

Verloop behandeling

U wordt op de afgesproken tijd verwacht op de polikliniek Pijngeneeskunde. U meldt zich bij de secretaresse en geeft hier de toestemmingsverklaring af als u deze van tevoren heeft ontvangen.