Deze folder geeft u informatie over een hartfilmpje (ECG). Het is goed u te realiseren dat uw situatie anders kan zijn dan beschreven.

Elektrocardiogram

Uw behandelend arts heeft een elektrocardiogram (ECG) aangevraagd. Een ECG wordt ook wel een hartfilmpje genoemd.

Beter beeld krijgen

Een elektrocardiogram wordt gemaakt om een beter beeld te krijgen van de hartactiviteit, ritmestoornissen, zuurstofgebrek van de hartspier en andere afwijkingen.