Nieuw! Luister nu aflevering 4: Zorg voor kanker van onze podcastserie Zorgopname!

Deze folder geeft u informatie over HbA1c-bepaling uit een vingerprik. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Belangrijke parameter

Voor de controle van diabetespatiënten is de HbA1cbepaling een belangrijke parameter. Veel diabetici kunnen zelf thuis via een vingerprik een glucosebepaling uitvoeren. Voor de HbA1c bepaling moet echter meestal een buisje bloed uit de arm afgenomen worden. Het laboratorium heeft setjes waarmee thuis bloed afgenomen kan worden via een vingerprik. Het afgenomen bloed wordt vervolgens verstuurd naar of afgegeven bij het laboratorium.

Gemiddelde glucoseconcentratie langere periode

Hemoglobine (hb) in rode bloedcellen komt voor in verschillende vormen. Als suikermoleculen (glucose) aan hemoglobine binden, noemen we dit glycohemoglobine (GlycoHb). Het belangrijkste glycohemoglobine is HbA1c. Bij patiënten met gemiddeld hoge glucoseconcentraties in het bloed zal het HbA1c gehalte langere tijd hoog zijn. Het gemeten HbA1c gehalte in het bloed is daarom een maat voor de gemiddelde glucoseconcentratie over een langere periode. Dit in tegenstelling tot een glucosemeting, welke slechts een indruk geeft van de situatie op dát moment.

Zelf bloedprikken

Voor een decentrale afname HbA1c moet u zelf bloedprikken. Lees de instructie in de onderstaande folder helemaal door.