Deze informatiefolder geeft u informatie over de kangoeroemethode. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Positieve effecten huid-op-huidcontact

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat direct huidophuidcontact tussen ouders en hun te vroeg en/of ziek geboren baby veel positieve effecten heeft. Graag informeren wij u hierover in deze folder. In deze folder spreken we over uw baby met de term ‘hij’, ‘hem’ en ‘zijn’. Heeft u een meisje, lees dan ‘zij’ en ‘haar’. Adviezen genoemd in deze folder kunnen worden aangepast naar uw persoonlijke situatie.

Binding

Een goede binding tussen u en uw baby is belangrijk. Dit vormt de basis voor een gezonde emotionele, sociale, verstandelijke en motorische ontwikkeling. Huidophuidcontact, bijvoorbeeld in de vorm van buidelen, is heel belangrijk voor de ouderkindbinding. Uw baby is te vroeg of ziek geboren en opgenomen op de kinderafdeling. Alles loopt anders dan u zich misschien had voorgesteld. De zwangerschap is mogelijk niet voltooid, de geboorte verloopt vaak met angstgevoelens (Hoe zal mijn baby het gaan doen?) en ook de tijd na de geboorte is spannend. Uit onderzoek blijkt dat te vroeg geboren kinderen extra kwetsbaar zijn voor het tot stand komen van een goede hechting.