Deze folder geeft u informatie over koortsstuipen bij uw kind. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Plotseling optredende stoornis

Een stuip of een convulsie is een plotseling optredende stoornis in de (elektrische) functie van de hersenen die bewusteloosheid en meestal spiertrekkingen veroorzaakt. Bij jonge kinderen kan bij ziekte met koorts een dergelijke aanval optreden. We spreken dan van een koortsstuip. Soms is er wat anders aan de hand, zoals een epileptische aanval. Koortsstuipen moeten worden onderscheiden van epilepsie. Bij epilepsie zijn er meerdere stuipen zonder dat er koorts optreedt. De arts beoordeelt dit.

Wie krijgen een koortsstuip?

Koortsstuipen komen regelmatig voor. Ongeveer 4% van alle kinderen maakt ooit een koortsstuip door. De aanvallen treden vooral op bij kinderen in de leeftijd tussen 6 maanden en 5 jaar.