Deze folder geeft u informatie over een longfunctieonderzoek (bronchoprovocatietest). Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Longfunctieonderzoek

Dit is een onderzoek om de verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen vast te stellen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van metacholine of histamine, een prikkelende maar onschadelijke stof, waarmee de gevoeligheid van de luchtwegen gemeten wordt.

Aan het begin van de test vraagt de laborant u een paar keer diep in te ademen en zo krachtig mogelijk uit te blazen. Daarna moet u met tussenpozen verschillende doseringen metacholine of histamineoplossingen inhaleren. Na iedere dosering wordt de longfunctie gemeten. Aan de hand van de meetresultaten kan worden vastgesteld of astmatische klachten (hoestbuien en/of benauwdheid) kunnen worden opgewekt. Dreigt een benauwdheidreactie te hevig te worden, dan krijgt u onmiddellijk een luchtwegverwijder toegediend. De reactie wordt dan vrijwel direct ongedaan gemaakt. Aan het eind van het onderzoek krijgt u een luchtwegverwijder toegediend.

Het onderzoek is klaar als de longfunctie weer hersteld is. Tijdens het onderzoek kunt u een lichte vorm van benauwdheid ervaren, die verdwijnt zodra u de luchtwegverwijder heeft ingeademd. Na het onderzoek kunt u nog wel een lichte keelpijn, een hese stem of prikkelhoest hebben. Het onderzoek wordt soms als belastend ervaren vanwege het vele blazen. Het totale onderzoek duurt ongeveer drie kwartier.

Let op: het kan zijn dat deze test alleen met de patiënt wordt afgenomen en niet in het bijzijn van naasten en/of kinderen.