Uw kind is door de behandelend arts doorverwezen naar de afdeling Radiologie voor een mictiecystogram. In deze folder staat informatie die voor uw kind belangrijk is bij de voorbereiding van het onderzoek, de uitvoering van het onderzoek en de nazorg. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Wat is een mictiecystogram?

Een mictiecystogram is een onderzoek van de blaas en plasbuis waarbij gebruik wordt gemaakt van jodiumhoudend contrastmiddel. Het contrastmiddel wordt ingespoten via de blaaskatheter die wordt ingebracht op de kinderafdeling.

Van tevoren melden

Het is belangrijk dat u ruim voordat het onderzoek plaatsvindt contact opneemt met uw behandeld arts en de afdeling Radiologie als uw kind:

  • een tillift nodig heeft. Wij kunnen dan extra tijd inplannen voor het onderzoek.
  • een allergie heeft voor jodium.