Deze folder geeft u informatie over milde geheugenproblemen (MCI). Het is goed om u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan beschreven.

Uit onderzoek is gebleken dat er bij u sprake is van een milde cognitieve stoornis. In medische termen noemen we dit Mild Cognitive Impairment (MCI). MCI is een term die gebruikt wordt wanneer iemand klachten heeft over het geheugen of over een andere cognitieve functie, zoals aandacht, moeite met overzicht houden, taalgebruik of oriëntatie. Hierbij voldoet diegene niet aan de criteria voor dementie.