Deze folder geeft u informatie over Motor Evoked Potential (MEP) onderzoek. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.