Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Deze folder geeft u informatie over het onderzoek multi sleep latency test (MSLT). Het is goed u te realiseren dat uw persoonlijke situatie anders kan zijn dan beschreven.

In overleg met uw arts is er besloten om een multi sleep latency test (MSLT) te laten verrichten. Bij dit onderzoek meten we gedurende de dag op 4-5 tijdstippen hoe snel u in slaap valt. Dit onderzoek vindt altijd plaats aansluitend aan een PSG-onderzoek.

Tijdens het onderzoek wordt het volgende gemeten:

  • hersenactiviteit
  • oogbewegingen
  • hartslag
  • lichaamshouding
  • spieractiviteit

Een laborant klinische neurofysiologie voert de MSLT uit. Het onderzoek vindt plaats tijdens een opname in het ziekenhuis. In deze folder geven wij u informatie over de gang van zaken voor, tijdens en na het onderzoek.

Het is belangrijk om van tevoren te weten dat u:

  • gewoon uw medicatie inneemt, tenzij anders is afgesproken met de arts
  • de dag van het onderzoek niet te veel koffie, thee of cola drinkt
  • de recorder niet nat mag worden. Tijdens het onderzoek kunt u dus niet douchen
  • geen lange periodes van de kamer mag, in verband met de bluetooth verbinding van de recorder
  • ontbijt, lunch en drinken krijgt op uw kamer