Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Deze folder geeft u informatie over het onderzoek MSLT. Het is goed u te realiseren dat uw persoonlijke situatie anders kan zijn dan beschreven.

In overleg met uw arts is er besloten om een MSLT te laten verrichten. Bij dit onderzoek wordt tijdens de slaap gemeten:
– hersenactiviteit
– oogbewegingen
– hartslag
– lichaamshouding
– spieractiviteit
Een laborant Klinische Neurofysiologie (KNF) voert de MSLT uit. Het onderzoek vindt plaats tijdens een opname in het ziekenhuis.