Deze folder geeft u informatie over een niertransplantatie. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u anders kan zijn dan beschreven.

Niertransplantatie

Naast dialyse is er ook de mogelijkheid van een niertransplantatie. Een niertransplantatie is een operatie waarbij een goed functionerende nier van een nierdonor in uw lichaam wordt geplaatst. Deze donornier kan afkomstig zijn van een levende donor (bijvoorbeeld een familielid) of van iemand die reeds is overleden en bij leven heeft aangegeven dat zijn nier na overlijden gebruikt mag worden voor transplantatie. Om in aanmerking te komen voor een niertransplantatie moet uw huidige nier zodanig slecht functioneren dat er gevaar bestaat dat u uzelf gaat vergiftigen door te hoge concentraties van afvalstoffen in het bloed. Ook moet worden uitgesloten dat de verslechtering van uw nieren onomkeerbaar is. We noemen dat een pre-terminale nierinsufficiëntie. Of dit bij u het geval is kan alleen de nefroloog bepalen.