Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Het diagnosticeren en behandelen van beroeps- en sportduikers is vanaf 22 maart 2012 op een 24/7 basis gewaarborgd door het Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie (MCHZ) in nauwe samenwerking met de afdeling Spoedeisende Hulp van Adrz conform het protocol duikongevallen Traumaregio Zuidwest-Nederland. Dit protocol (via 112) borgt een ketenbrede en gestructureerde opvang en behandeling van de patiënt met een duikongeval van waterkant of decompressietank in de regio Zuidwest-Nederland. Voor preventie en veiligheid worden ook duikerkeuringen, scheepvaartkeuringen en offshorekeuringen in het centrum verricht.