Tijdens uw eerste bezoek aan het Borstzorgcentrum vindt een aantal onderzoeken plaats. Deze onderzoeken vinden zoveel mogelijk op één dag plaats. Houdt u er met uw planning rekening mee dat dit ongeveer twee tot drie uur in beslag neemt. Wanneer aanvullende onderzoeken nodig zijn, worden die op een later moment ingepland. De verpleegkundig specialist en chirurg neemt samen met de door u ingevulde vragenlijst door en stelt u de nodige vragen. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, dat bestaat uit het bekijken en (be)voelen van uw borsten en de lymfeklieren onder de oksels en rondom het sleutelbeen.

Beeldvormend onderzoek

Na het lichamelijk onderzoek wordt er een foto van de borsten (mammografie) gemaakt en meestal aanvullend ook een echografie. De mammografie wordt gemaakt door een röntgenlaborant en beoordeeld door een radioloog (arts), de echo wordt uitgevoerd door een radioloog. De radioloog bepaalt vervolgens of er ook een punctie nodig is.

Onderzoek van cellen en weefsel

Bovenstaande onderzoeken geven een indicatie van het al dan niet kwaadaardig zijn van een afwijking. Om deze diagnose met zekerheid te kunnen stellen is een punctie of een biopsie noodzakelijk. Het kan ook voorkomen dat een punctie wordt gedaan om een goedaardige afwijking te bewijzen. Soms is het direct uitvoeren van weefselonderzoek niet mogelijk, vooral als het gaat om verwijzingen vanuit het bevolkingsonderzoek. Dit kan betekenen dat een aanvullende punctie op een later moment plaatsvindt, waardoor de uitslag ook wat wordt vertraagd.

Uitslag

Als de uitslagen van de mammagrafie en echo niet afwijkend zijn en er is geen reden voor een punctie, kunnen we dezelfde middag het consult op de mammapoli afsluiten. U bent dan na de onderzoeken welkom op de poli chirurgie. Daar is ook informatie beschikbaar over goedaardige aandoeningen van de borst.

Wanneer er wel een punctie heeft plaatsgevonden, krijgt u de uitslag meestal 1 dag later. Na het wekelijks overleg van het multidisciplinaire team (elke dinsdag) ontvangt u dan een datum voor een vervolgafspraak om een behandelplan te bespreken. Wij raden u aan om iemand mee te nemen naar deze vervolgafspraak.

Aanvullend onderzoek

Het kan voorkomen dat er verder onderzoek noodzakelijk is. U krijgt daar tevoren de nodige uitleg over. Aanvullend onderzoek kan zijn:

MRI van de borsten

Bij een MRI wordt er met elektromagnetische golven een scan van de borsten gemaakt. Hoewel het onderzoek plaatsvindt op de röntgenafdeling, komt er dus geen radioactieve straling aan te pas. Het onderzoek is veilig en pijnloos.

Stereotactisch biopt

Het doel van een stereotactisch geleide biopsie is het verkrijgen van weefsel voor nader onderzoek naar de aard van de afwijking. Soms is het nodig om nog andere onderzoeken te verrichten, zoals:

  • Botscan
  • Echo bovenbuik
  • Longfoto
  • CT-scan
  • Bloedonderzoek
  • PET-scan