U wordt binnenkort opgenomen voor een operatieve verwijdering van een mediane halscyste. In deze folder vindt u
informatie over de gang van zaken rondom de operatie. Algemene informatie over een opname in het ziekenhuis kunt u
lezen in de folder ‘Uw opname in Adrz’.

Wat is een mediane halscyste?

Een cyste is een niet-oorspronkelijke holte in het lichaam waar vocht in zit. Een mediane halscyste ontstaat tijdens de
ontwikkeling als embryo in het aanlegtraject van de schildklier vanaf de tong naar de hals. De mediane halscyste is
verbonden met het tongbeen en ligt in het midden van de hals. De cyste kan lang onopgemerkt aanwezig zijn. Een
mediane halscyste is in principe een goedaardige aandoening, maar is in zeer zeldzame gevallen kwaadaardig.

Klachten

Als de cyste zich vult met vocht en groter wordt, kan deze klachten geven. De klachten bestaan uit een zwelling in
het midden van de hals, wat hinderlijk kan zijn bij het slikken. Soms wordt de zwelling groter en pijnlijk doordat de
cyste ontstoken is.

Behandelingsmogelijkheden

Vaak schrijft uw arts eerst antibiotica voor, voordat tot een operatie wordt overgegaan. Tijdens een operatie verwijdert
uw behandelend arts de cyste uit de hals. Uw arts stuurt de cyste na de operatie op naar het laboratorium voor
weefselonderzoek.

Behandeling door gespecialiseerde hoofd-halschirurgen

Vanwege de ingewikkelde anatomie van de hals is het belangrijk dat een operatie aan een mediane halscyste plaatsvindt
in gespecialiseerde centra voor hoofdhalschirurgie. Bij Adrz wordt deze operatie uitgevoerd door gespecialiseerde
hoofd-hals chirurgen met veel ervaring.