Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Deze folder geeft informatie over een pacemakervervanging. Het is goed te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

De pacemaker

Een pacemaker is een klein apparaatje dat onder de huid bij het hart wordt geïmplanteerd. De pacemaker houdt uw hartslag in de gaten en voorkomt dat de hartslag te traag wordt. De pacemaker kan ook uw hartslagtoename verbeteren als sprake is van een te trage hartslag bij inspanningen of het hart activeren wanneer sprake is van ongecoördineerde samentrekkingen. Om uw hartslag te controleren en zo nodig te stimuleren, wordt gebruikgemaakt van pacemakerdraden. Deze worden via een ader in het hart geplaatst en worden ook verbonden met de pacemaker. In combinatie met medicijnen probeert de pacemaker hartslag en hartritme te reguleren.

Een pacemakerimplantatie

De opnameduur voor de pacemakerimplantatie is twee dagen. Afhankelijk van de bevindingen kan een langere opname nodig zijn. De ingreep zelf vindt plaats onder plaatselijke verdoving op de hartkatheterisatiekamer. De dag na implantatie wordt de pacemaker doorgemeten en wordt een röntgenfoto gemaakt. Als deze controles goed zijn, mag u het ziekenhuis verlaten.