Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Deze folder geeft informatie over een pacemakervervanging. Het is goed te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

De pacemaker

Een pacemaker is een klein apparaatje dat onder de huid bij het hart wordt geïmplanteerd. De pacemaker houdt uw hartslag in de gaten en voorkomt dat de hartslag te traag wordt. De pacemaker kan ook uw hartslagtoename verbeteren als sprake is van een te trage hartslag bij inspanningen of het hart activeren wanneer sprake is van ongecoördineerde samentrekkingen. Om uw hartslag te controleren en zo nodig te stimuleren, wordt gebruikgemaakt van pacemakerdraden. Deze worden via een ader in het hart geplaatst en worden ook verbonden met de pacemaker. In combinatie met medicijnen probeert de pacemaker hartslag en hartritme te reguleren.

Een pacemakervervanging

Na een pacemakerimplantatie wordt de batterij van de pacemaker regelmatig gecontroleerd door de pacemakertechnicus. Als blijkt dat de batterij bijna leeg is, komt u in aanmerking voor een pacemakervervanging. De oude pacemaker wordt verwijderd, de nieuwe pacemaker wordt aangesloten op de pacemakerdraden en op zijn plaats gelegd. De vervanging verloopt bijna hetzelfde als een implantatie; het grootste verschil is dat de pacemakerdraden in bijna alle gevallen blijven liggen. Voor een vervanging van de pacemaker wordt u opgenomen op de dagverpleging Cardiologie. In de loop van de dag mag u weer naar huis.