Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Deze folder geeft u informatie over het plaatsen van een PEG-sonde. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Algemene informatie

Uw behandelend arts heeft voorgesteld om bij u een PEG-sonde te plaatsen. Uw arts heeft u hier al het een en ander over verteld. De plaatsing van de PEG-sonde wordt verricht door een Maag-Darm-Lever specialist (MDL-arts). Deze informeert u over de gang van zaken tijdens de plaatsing van de PEG-sonde en de verzorging daarvan. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan hier is beschreven.

Wat is een PEG-sonde?

PEG staat voor Percutane Endoscopische Gastrostomie. Percutaan betekent ‘door de huid’. Endoscopie is een inwendig onderzoek van het maagdarmstelsel met behulp van een soepele en bestuurbare slang, de endoscoop. Gastrostomie is letterlijk een uitmonding (stoma) van de maag (gaster). PEG is een techniek om een sondeslang via de buikwand in de maag te leggen. Het uiteinde van de PEG-sonde is voorzien van een afsluitbaar systeem om voeding en/of medicijnen toe te dienen. De PEG-sonde zit verborgen onder uw kleding en u kunt er alles mee doen.