Nieuw! Luister nu aflevering 4: Zorg voor kanker van onze podcastserie Zorgopname!

Deze folder geeft u informatie over het maken van een PET/CT 18F-FES-scan. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Algemene informatie

Een PET-CT-scan is een gecombineerd onderzoek. Een PET (Positron Emissie Tomografie) geeft informatie over de stofwisseling. Een CT (Computer Tomografie) geeft gedetailleerde anatomische informatie. Na toediening van radioactieve vloeistof kunnen we met een camera een
scan van (een gedeelte van) het lichaam maken. Zo zijn afwijkingen te zien in de stofwisseling en anatomie. Bij dit onderzoek wordt een kleine hoeveelheid van de radioactieve stof 18F-FES (18F-Fluoroestradiol) ingespoten. Deze stof verspreidt zich op plaatsen waar veel oestrogeen- (een geslachtshormoon) receptoren zitten. Na voldoende inwerktijd kan de scan gemaakt worden.

Afzeggen afspraak?

Een PET/CT-scan is een kostbaar onderzoek. Als u verhinderd bent, meld dit dan uiterlijk 24 uur tevoren via onderstaand telefoonnummer.