Het nieuws over maatregelen rondom de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) volgt elkaar snel op. Via deze website houden we u op de hoogte.
Hier leest u het laatste nieuws en de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Deze folder geeft u informatie over PET/CT-amyloïd onderzoek van de hersenen. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven. Op deze scan kan de arts zien of er eiwitophopingen (plaques) tussen de hersencellen in zitten. Een PET/CT is een gecombineerd onderzoek. Een PET (Positron-Emissie-Tomografie)-scan wordt uitgevoerd met een licht radioactieve stof, in dit geval F18-flutemetamol.