Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Deze folder geeft u informatie over Kinder- en Jeugdpsychologie. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Medisch kinder en jeugdpsycholoog

De kinder en jeugdpsycholoog werkt op de afdeling Medische Psychologie en is gespecialiseerd in de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar. Ziekte, lichamelijke klachten of andere problemen kunnen de normale ontwikkeling van een kind verstoren. De kinder en jeugdpsycholoog onderzoekt de samenhang tussen klachten/problemen van het kind en zijn/haar gedrag.

Voorbeelden van klachten zijn:

  • Ontwikkelingsstoornissen/vragen rondom de ontwikkeling
  • Onbegrepen lichamelijke klachten, zoals buikpijn en hoofdpijn
  • Leren omgaan met een chronische ziekte
  • Zindelijkheidsproblematiek
  • Angst of spanning bij medische ingrepen of lichamelijke ziekten

Eerste gesprek

Het eerste gesprek vindt plaats met de ouders en meestal is het kind hierbij aanwezig. In dit gesprek wordt de reden van verwijzing besproken en wordt uitvoerig ingegaan op de klachten. Er wordt gevraagd hoe het kind thuis functioneert, op school en met leeftijdgenoten. Ook komt de ontwikkeling van uw kind aan de orde. Verder wordt ingegaan op de verwachtingen ten aanzien van de verwijzing. Wat is uw hulpvraag?

Het eerste gesprek duurt ongeveer een uur. De kinder en jeugdpsycholoog bespreekt met u of er meerdere gesprekken nodig zijn. Soms is nader (neuro)psychologisch onderzoek noodzakelijk om de factoren die samenhangen met de klachten te achterhalen. Een enkele keer is een verwijzing nodig. De aanpak is afhankelijk van de problematiek en de vraagstelling.