Deze folder geeft informatie over de POPpoli. Het is goed je te realiseren dat voor jou persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Samenwerking Adrz en Emergis

De POPpoli is een samenwerkingsverband tussen Adrz en Emergis. Na doorverwijzing vindt de intake plaats bij Emergis (locatie Middelburg). Contactmomenten in het vervolgtraject kunnen zowel poliklinisch bij Emergis of bij de zwangere vrouw thuis.

Opbouwen band ouder en kind

Zwanger zijn en een kindje verwachten zijn grote gebeurtenissen in het leven van aanstaande ouders. Er zijn vrouwen die niet kunnen genieten van de zwangerschap, angstig zijn of zelfs in de war raken. Sommige vrouwen die in behandeling zijn voor psychische klachten en graag zwanger willen worden, vragen zich af of dit wel mogelijk is. Ook vrouwen met psychische klachten willen graag een zo goed mogelijke zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Er is dan vaak extra aandacht nodig voor het opbouwen van een goede band tussen u en uw baby.

POP-polikliniek

POP staat voor Psychiatrie, Obstetrie (Verloskunde) en Pediatrie (Kindergeneeskunde): hulp voor vrouwen met psychische klachten voor, tijdens en/of na de zwangerschap. De POP-poli behandelt psychische klachten met ondersteunende behandeling/begeleiding en als het nodig is psychotherapie of medicatie. We geven voorlichting en begeleiden tijdens de bevalling en de kraamtijd. Als het nodig is bieden we u meer ondersteuning thuis. Overweegt u een zwangerschap bij al langer bestaande psychische klachten en/of medicatiegebruik? Dan krijgt u advies. We staan uitgebreid stil bij de zwangerschap.