Deze folders is bestemd om u goed voor te bereiden op de zorg die u in de toekomst wil ontvangen. Via uw behandelaar heeft u een uitnodiging gekregen om in gesprek te gaan over uw behandelwensen, behandelmogelijkheden, behandelbeperkingen en het levenseinde. In deze folder lichten wij toe wat dit gesprek inhoudt en waarom dit belangrijk is. Nadenken over (toekomstige) behandelkeuzes.

Wij vinden het belangrijk om met u in gesprek te gaan over de wensen en doelen van uw zorg en het levenseinde. In dit gesprek kan u aangeven wat voor u belangrijk is en kunnen wij aangeven wat hierin medisch mogelijk is. Praten over het levenseinde is niet makkelijk. Toch is het heel belangrijk om op tijd met uw behandelaar te praten over uw wensen en verwachtingen rondom uw levenseinde. Ook als u vertrouwt op familie, geloof of genezing. Zo zorgt u ervoor dat u in het laatste deel van uw leven de zorg krijgt die bij u past. Wanneer u er (nog) niet aan toe bent om over bepaalde onderwerpen te praten, wordt dit gerespecteerd. Laat dit u niet tegenhouden om in gesprek te gaan.

Door op tijd in gesprek te gaan is er genoeg energie, rust en tijd om na te denken over wat komen gaat. Hiermee voorkomt u dat er later beslissingen worden genomen waar u niet over heeft kunnen nadenken of kunnen praten met uw naasten. Of dat uw naasten in een acute situatie de beslissing voor u moeten nemen. Vroegtijdig uw wensen vastleggen geeft rust en verminderd eventuele angst.