Onderstaande informatie is een aanvulling op ‘angiografie algemeen‘. Zorg ervoor dat u deze informatie eerst goed doorneemt om volledig op de hoogte te zijn van de behandeling, voorbereiding en nazorg.

Wat is een PTA/dotterprocedure?

Indien in de bloedvaten (ader en/of slagader) tijdens een angiografie vernauwingen en/of verstoppingen zijn gevonden, kan besloten worden om het bloedvat te dotteren. Hierbij wordt het bloedvat met een speciale ballon (dotterballon) opgerekt om op deze manier het bloedvat weer voldoende doorgankelijk te maken.

Het dotteren van de bloedvaten is over het algemeen niet pijnlijk, maar u kunt dit wel voelen.

Na het dotteren worden opnieuw foto’s gemaakt van de bloedvaten om het resultaat te bekijken. Indien nodig kan het dotteren herhaald worden of kan besloten worden om een stent te plaatsen. Na de behandeling wordt de dotterballon weer verwijderd.

Wat is een stent in een bloedvat?

Indien het oprekken van het bloedvat met een dotterballon niet het gewenste resultaat geeft, of indien er verwacht wordt dat het resultaat niet lang genoeg blijvend is, kan er besloten worden om een stent te plaatsen in het bloedvat.

Een stent is een metalen buisje. Deze wordt uitgevouwen op de plaats van de vernauwing of verstopping. De stent zorgt ervoor dat het bloedvat openblijft. De stent blijft achter in het bloedvat.