Deze folder geeft u informatie over een pterygium. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Wat is een pterygium?

Bij een pterygium is er sprake van overgroei van het slijmvlies over het hoornvlies heen. Wanneer dit doorgroeit tot het centrum van het oog, kan het zicht belemmerd worden. Meestal zit een pterygium aan de neuskant van het oog.

Oorzaak

Pterygium komt vaker voor in landen met een zonnig klimaat, we nemen daarom aan dat bij de groei van een pterygium, UV-licht een rol speelt. Ook chronische irritatie van de ogen in een stoffige en droge omgeving lijkt een oorzaak.