Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Deze folder geeft u informatie over reanimeren bij Adrz. Reanimatie is een zeer ingrijpende behandeling die ernstige gevolgen kan hebben. Lees deze folder daarom aandachtig en maak uw wensen kenbaar bij elke opname.

Stilstand bloedsomloop en/of ademhaling

Als u in Adrz een stilstand krijgt van de bloedsomloop en/of de ademhaling, wordt u altijd gereanimeerd, tenzij sprake is van medisch zinloos handelen. Wilt u niet meer gereanimeerd worden, dan moet u dit zelf aangeven bij uw behandelend arts op de polikliniek of bij opname.

Wat is reanimeren?

Bij een stilstand van de bloedsomloop of ademhaling zullen de organen snel schade oplopen door zuurstofgebrek. Door reanimeren kan tijdelijk een beperkte bloedsomloop en ademhaling tot stand worden gebracht via hartmassage en beademing. Hierdoor krijgen de organen toch enige zuurstof en dit geeft het medische team een kans om de oorzaak van de stilstand te behandelen.