Deze folder geeft u informatie over reanimeren bij Adrz. Als u in Adrz een stilstand krijgt van de bloedsomloop en/of de ademhaling wordt u altijd gereanimeerd, tenzij sprake is van medisch zinloos handelen. Wilt u niet meer gereanimeerd worden, dan moet u dit zelf aangeven bij uw behandelend arts op de polikliniek of bij opname.

Reanimatie is een zeer ingrijpende behandeling die ernstige gevolgen kan hebben. Lees deze folder daarom aandachtig en maak uw wensen kenbaar bij elke opname.