Deze folder geeft u informatie over sperma-onderzoek. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Uw arts heeft laboratoriumonderzoek aangevraagd, waarvoor het nodig is dat u sperma inlevert. Sperma-onderzoek vindt om twee verschillende redenen plaats. Als onderdeel van vruchtbaarheidsonderzoek en ter controle na sterilisatie:

  1. Bij vruchtbaarheidsonderzoek wordt een oriënterend onderzoek (spermascreen) of een volledig sperma-onderzoek (WHO) verricht.
  2. Bij controle na sterilisatie wordt uitsluitend gekeken of het sperma geen zaadcellen meer bevat.