Deze folder geeft u informatie over een strabismusoperatie (scheelzienoperatie) bij volwassenen. Het is goed u te realiseren dat voor u of uw kind persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Wat is scheelzien?

Als iemand ergens naar kijkt, staan beide ogen in dezelfde richting. Bij iemand die scheel kijkt, kijkt het ene oog een andere kant op dan het andere oog. Het afwijkende oog kan naar binnen, naar buiten of zelfs naar boven of beneden gericht staan. Scheelzien ontstaat als de normale ontwikkeling van het kijken met twee ogen is verstoord. Meestal begint het scheelzien op kinderleeftijd, maar het kan ook op volwassen leeftijd optreden. Verschillende factoren kunnen een rol spelen bij het ontstaan van scheelzien, zoals erfelijke aanleg. Daarnaast zijn de oorzaken van het scheelzien niet altijd bekend. Het kan noodzakelijk zijn het scheelzien te corrigeren door middel van een operatie. De redenen hiervoor kunt u hieronder lezen.

Redenen om scheelzien te corrigeren

  • een cosmetisch storende oogstand
  • het verkrijgen van een betere samenwerking tussen de ogen
  • dubbelzien, wat niet met een bril of oefeningen verholpen kan worden
  • een storende scheefstand van het hoofd die gerelateerd is aan een bepaalde afwijkende oogstand