Het nieuws over maatregelen rondom de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) volgt elkaar snel op. Via deze website houden we u op de hoogte.
Hier leest u het laatste nieuws en de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Binnenkort wordt u opgenomen voor uvulo-palato-pharyngo-plastiek (UPPP). In deze folder wordt uitgelegd wat dat inhoudt en u krijgt informatie over de gang van zaken.