Binnenkort wordt u opgenomen voor uvulo-palato-pharyngo-plastiek (UPPP). In deze folder wordt uitgelegd wat dat inhoudt en u krijgt informatie over de gang van zaken.