Doel van het onderzoek

Insuline wordt aangemaakt in de alvleesklier. Bij de meeste mensen zorgt het lichaam er zelf voor dat de alvleesklier de juiste hoeveelheid insuline aanmaakt. Maar sommige mensen produceren te veel insuline. Daardoor verdwijnt te veel glucose uit het bloed: het bloedsuikergehalte wordt dan te laag. Dit heet een hypoglykemie (hypo). Het doel van een vastenproef is om te bepalen in hoeverre uw insulineproductie verandert als u gedurende een bepaalde periode niet eet. Bij een vastenproef mag u gedurende maximaal 3 dagen (72 uur) niets eten. Onder normale omstandigheden daalt uw bloedsuikerspiegel hierdoor langzaam tot een bepaald niveau. Stel dat bij u sprake is van overproductie van insuline, dan daalt uw bloedsuikerspiegel sneller en meer dan normaal.

Voorbereiding

Voor het onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. U hoeft niet nuchter te zijn. Gaat u er wel vanuit dat u maximaal 3 dagen (en nachten) in het ziekenhuis moet blijven. Zorg voor (nacht)kleding en toiletartikelen. U kunt gebruikmaken van TV en gratis wifi (internet) bij uw bed. Ook kunt u eigen lectuur meenemen. Op de dag van het onderzoek meldt u zich om 11.00 uur bij Interne Geneeskunde (afdeling F) in Adrz (eerste verdieping). Neem een geldig ID-bewijs mee.

Het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats op de verpleegafdeling. Hier neemt de verpleegkundige een korte vragenlijst met u door. De verpleegkundige brengt een infuusnaaldje in. Dit gebeurt uit voorzorg, om zo nodig bij een hypo een infuus met glucoseoplossing te kunnen geven. U mag nog eten en drinken tot het onderzoek begint. De vastenproef begint om 11.00 uur (het moment dat u opgenomen wordt). U mag vanaf dat moment niets meer eten totdat de proef is afgelopen. U mag alleen water, thee en koffie zonder suiker en melk drinken. U mag tijdens het onderzoek niet roken. Houdt er rekening mee dat u zich na verloop van tijd slap en hongerig kunt gaan voelen. De verpleegkundige controleert regelmatig of u tekenen van een hypo vertoont. De glucosewaarde wordt vijf keer per dag gecontroleerd door middel van een vingerprik. Aan het begin van de proef nemen we bloed bij u af, daarna wordt er alleen bloed afgenomen bij afwijkende glucosewaarden.