Nieuw! Luister nu aflevering 4: Zorg voor kanker van onze podcastserie Zorgopname!

Deze folder geeft u informatie over de diagnostiekfase bij verdenking van darmkanker. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Colonoscopie

Er is bij u een colonoscopie uitgevoerd. In de informatie die u hebt gekregen staat vermeld dat complicaties zelden voorkomen. Mocht u toch klachten hebben, dan kunt u bellen naar 088 125 00 00 en vragen naar de poli Interne Geneeskunde. Buiten kantoortijden kunt u vragen naar de Spoedeisende Hulp.

Zorgpad Coloncare

Wanneer bij de colonoscopie een tumor wordt gevonden, wordt u doorverwezen naar een behandelteam voor darmkanker. Hierbij zijn meerdere hulpverleners betrokken. Zij zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van darmkanker. De werkwijze van dit team is erop gericht om zo snel mogelijk alle benodigde informatie te verzamelen om de juiste diagnose te kunnen stellen en de behandeling te starten. Er wordt zo nodig overleg gepleegd met specialisten uit het Erasmus MC.